Bài Tập Về Nhà TRỢ GIÚP

Cần trợ giúp với một câu hỏi cụ thể?

Hoặc cần trợ giúp để hiểu toàn bộ chủ đề?

Tiếng Anh là một ngôn ngữ điên rồ và có thể khó học, đặc biệt nếu nó không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.

 

Đừng lo lắng! Chúng tôi ở đây vì bạn!

Các giảng viên của chúng tôi can giúp bạn hiểu rõ hơn về bài tậpvề  nhà và bài tập về nhàcủa bạn, và giúp bạn chuẩn bị cho một đánh giá sắp tới.

Không có câu hỏi nào là quá lớn hoặc quá nhỏ.

Dưới đây là một vài chủ đề sinh viên như bạn đã nhận được sự giúp đỡ với:

  • Bài học dành cho người mới bắt đầu

  • Động từ Tenses

  • Từ vựng

  • Mệnh đề tương đối

  • Tính từ và động từ

  • Câu hỏi hội thoại

Giảng viên của chúng tôi có thể giúp bạn với điều này hoặc nhiều hơn nữa.