About Us

 

CÂU CHUYỆN TÔI

Language Links là một nhà cung cấp ngôn ngữ chuyên nghiệp, chuyên về các khóa học tiếng Anh ở Toronto và trực tuyến. Chúng tôi cung cấp các khóa học và đào tạo chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của bạn và vượt quá mong đợi của bạn.

 

Làm việc với sinh viên quốc tế từ năm 2002

Bắt đầu chỉ với một số học sinh tư nhân, Language Links bắt đầu cung cấp một chương trình chất lượng quan tâm đến sự tiến bộ của mỗi học sinh. Bất kể học sinh ở độ tuổi nào hay ngành nghề của họ, mỗi học sinh đều nhận được sự quan tâm và huấn luyện cần thiết để thành công trong giao tiếp bằng ngoại ngữ, tiếng Anh.

Nhiều năm sau, Language Links tiếp tục cung cấp việc học ngôn ngữ cho học sinh trong một môi trường chung sôi động thể hiện sự ấm áp đa văn hóa của Toronto, Canada.

 

Language Links và danh tiếng của nó đã phát triển nhờ vào nhiều câu chuyện thành công của chúng tôi. Sinh viên của chúng tôi bao gồm từ trẻ em đến các chuyên gia muốn giao tiếp bằng tiếng Anh một cách tự tin.

 

Điểm mạnh của tổ chức chúng tôi nằm ở khả năng đáp ứng nhu cầu của nhiều sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới.
 

 

OUR PHILOSOPHY

We believe that Language Links us all. We have combined our love of language, people, and teaching to help others reach their goals, seek more opportunities, and pursue an enhanced quality of life.

NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tại Language Links, chúng tôi tự hào về các mối quan hệ mà chúng tôi nuôi dưỡng với học sinh cả trong và ngoài lớp học.

Sinh viên của chúng tôi là ưu tiên, và thiết kế chương trình giảng dạy của chúng tôi đã chứng minh điều đó.

Quy mô lớp học nhỏ không chỉ mang lại cho mọi học sinh khả năng tối đa hóa thời gian nói của họ trong lớp học, mà còn cho phép họ học trực tiếp với giáo viên một cách cá nhân. Các bài học và hoạt động được cấu trúc theo hướng trao quyền cho sinh viên của chúng tôi kiến ​​thức cần thiết để giao tiếp tự tin bằng tiếng Anh trong các ngữ cảnh và tình huống hàng ngày.

 

Mục tiêu của chúng tôi là giúp sinh viên phát triển trình độ thông thạo cần thiết để có thể giao tiếp với bất kỳ người nói tiếng Anh nào mà họ có thể gặp. Chúng tôi tin rằng ngôn ngữ là sợi dây gắn kết mọi người và thúc đẩy quyền công dân toàn cầu. Chúng tôi cố gắng cung cấp một chương trình giải quyết các ứng dụng thực tế của ngoại ngữ thay vì các bài học chung chung từ sách giáo khoa.
 

OUR METHODOLOGY 

Communicative Language Teaching

 

Our methods are supported by the latest research in language learning. Students will be actively involved and will get many opportunities to practice English. We adapt our teaching methods to different learning styles to help you achieve your goals. Our methodology ensures that lessons are highly practical, enjoyable and fully involve the students who engage in meaningful tasks that reflect the demands of real-world situations.

Student-Centered Approach

 

It is essential that students enjoy learning and take responsibility to direct their own language learning journey. To support this, on-going feedback and reflection are central to our programs. Lessons are participatory and student-centred which means that the teachers facilitate learning and support participants as they discover the structure and use of English.

 

Cultural Immersion

Researchers have shown that the far-reaching benefits of learning a language through cultural immersion include superior academic education, cognitive skill development, career opportunities, social interactions and cultural understanding. Our students will interact with Canadian culture and communicate with other English language speakers.  Through continuous exposure to the language and by regularly interacting with the community, our students will put their lives into perspective and become more compassionate individuals - in other words, global citizens.

HÌNH ẢNH CỦA CHÚNG TÔI

Reception 1
Reception 2
Waiting_area
Classrooms
Classrooms 2
Classroom 3
Living Room 2
Kitchenette
Hall
Water_dispenser
Dinning
Classroom_4
Hall 2